ทอดผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา

วันนี้ 3 พ.ย.62 เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา

ในการนี้นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เชิญผ้าพระกฐิน โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ข้าราชการจังหวัดพังงา ผู้บริหารพนักงาน และประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยประธานในพิธีได้ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เชิญผ้าไตรพระราชทานเดินเข้าพระอุโบสถ และได้วางไว้หน้าพระสงฆ์ ก่อนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อประกอบพิธีสงฆ์พร้อมทั้งถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารกฐินตามลำดับ สำหรับยอดเงินที่ร่วมถวายในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 2,312,093.99 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest