พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

วันนี้ 28 ต.ค.62 เวลา 14.45 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ วัดนิกรวราราม ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า โดยมีพระสิริธรรมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพังงา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุคีรีเขต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน ร่วมสวดบทเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ นี้ ทางคณะสงฆ์จังหวัดพังงา ร่วมกับจังหวัดพังงาได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน และประกอบพิธีต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest