ประชุมโครงการเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ที่ 28 ต.ค. 62 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา คณะทำงานด้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานดังกล่าว ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

Share on Line
Share on Pinterest