บรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานจังหวัดพังงา

วันที่ 25 ต.ค.62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่ 6 จ.ภูเก็ต และจ.พังงา ในการติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยในเวลา 15.00 น. ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานจังหวัดพังงา ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ต จากนั้นเวลา 16.30 น. ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานจังหวัดพังงา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง พร้อมกับรับฟังผลการดำเนินงานโครงการฯจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ โดยใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประมาณ 7,300 ไร่ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ.2561-2573 มีระบบทางวิ่ง ทางขับ 2 ชุด ลานจอดอากาศยาน อาคารสำนักงาน อาคารคลังสินค้า และลานจอดรถ

ในการนี้นางฉวีวรรณ ผิวขำ ท้องถิ่นอำเภอตะกั่วทุ่ง เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest