ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ท้องถิ่นอำเภอเกาะยาว รายงานว่า ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ อบต.เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว

Share on Line
Share on Pinterest