การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ครั้งที่ 10/2562

วันนี้ 24 ต.ค. 62 เวลา 13.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา ก่อนเริ่มประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหัวหน้าส่วนราชการ ยืนเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2562 (สถจ.พังงา) มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น มอบเสื้อ"สุขจังที่พังงา" เพื่อใช้ในการวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว" ภาคใต้ ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จากนั้นที่ประชุมได้ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับทราบผลดำเนินงานนโยบายที่สำคัญของจังหวัด ข้อมูลสินค้าเกษตร การจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สถจ. พังงา) กิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว" โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างเดินสำรวจ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการแข่งขันจักรยานระดับโลก L'etape Thailand by tour de France PHANGNGA 2019

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest