กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

วันนี้ 23 ต.ค. 62 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา โดยมีส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชน เข้าร่วมทำความสะอาดภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่า ทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บเศษใบไม้ ตัดหญ้า เก็บเศษซากปรักหักพัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญ่หลวงนานัปการอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา บุคลากรในสังกัดและท้องถิ่นอำเภอร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Share on Line
Share on Pinterest