พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันนี้ 23 ต.ค .62 เวลา 07.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและส่วนราชการ ได้ประกอบพิธีสงฆ์ พร้อมทำบุญตักพระสงฆ์ 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมนำตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งการปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ทรงยกเลิกธรรมเนียมประเพณีที่ล้าสมัย ส่งเสริมการศึกษาให้เท่าเทียมกัน ทรงปฏิรูปการปกครองการบริหารแบบใหม่โดยแบ่งออกเป็นกระทรวง ระบบสาธารณูปโภค ถนน ทางรถไฟ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" มีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของทวยราษฎร์"

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา บุคลากรในสังกัดและท้องถิ่นอำเภอ ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย

Share on Line
Share on Pinterest