โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันนี้ 21 ต.ค. 62 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและรดน้ำพรวนดินต้นไม้ที่ปลูกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest