การกำหนดจุดติดตั้งซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ 21 ต.ค.62 เวลา 14.00 น. ณ ถนนพังงา-ทับปุด บริเวณหน้าศูนย์ราชการ จังหวัดพังงา นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา และคณะ พร้อมด้วยบุคลากรของแขวงทางหลวงจังหวัดพังงาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกันหารือการกำหนดจุดติดตั้งซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพิจารณา

Share on Line
Share on Pinterest