กิจกรรมปั่นจักรยาน \"ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา\"

  วันที่ 20 ต.ค. 62 นางสาวสุดินา แก้วดีท้องถิ่น จังหวัดพังงาและคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเกาะยาว ดังต่อไปนี้

   เวลา 08.30 น. กิจกรรม????‍♂ ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา ????‍♂ ณ เทศบาลตำบลเกาะยาว โดยมี   นายโชตินรินทร์  เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา" และนางวัลลภา  ธีระสานต์ ประธานบริษัทประชารัฐฯ กล่าวรายงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าของชุมชนท่องเที่ยว OTOP ณวัตวิถี ในจังหวัดพังงา  ซึ่งขบวนนักปั่นได้แวะชมกิจ กิจกรรมของ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP ณวัตวิถีบ้านท่าเขา และบ้านน้ำจืด พร้อมชมผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่และปั่นเข้าจุดสิ้นสุด ณ เทศบาลตำบลเกาะยาว

 กิจกรรมในครั้งนี้มีนายอำเภอเกาะยาว นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ ตลอดจนนักปั่น เข้าร่วมด้วย

 

    เวลา 11.00 น. ณ เทศบาลตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว  ตรวจติดตาม เร่งรัดการดำเนินการเงินกัน ฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในการจัดทำถนนฯ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ว โดยมีนายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด นายกเทศมนตรีตำบลพรุใน และผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลพรุใน นำลงพื้นที่

Share on Line
Share on Pinterest