การแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 (ทัวร์ เด อันดามัน 2019)

จังหวัดพังงาจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล “Tour de Andaman 2019” (ทัวร์ เดอ อันดามัน 2019) ประเภท Touring (ทัวร์ริ่ง) โปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยว เสน่ห์พังงาเมืองแห่งความสุขเมืองในหุบเขา"นางฟ้าแห่งอันดามัน"

วันนี้ 19 ต.ค. 62 เวลา 07:30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานและร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 (ทัวร์ เดอ อันดามัน 2019) ของจังหวัดพังงาซึ่งปล่อยตัวออกจากคลองสังเน่ห์ อ.ตะกั่วป่า ไปยัง สะพานเหล็กบุญสูง-ชุมชนเมืองเก่า-ร้านเต้าส้อตวงรัตน์-สำนักสงฆ์ชุมชนบ้านดอกแดง-บ้านปากวีป และกลับมาเข้าเส้นชัยที่ คลองสังเน่ห์ รวมระยะทาง 46 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางนักปั่นจักรยานจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และดื่มด่ำกับวิถีชีวิตของประชาชน ในจังหวัดพังงา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่า จังหวัดพังงามีความสวยงามและจังหวัดมีนโยบายที่จะสร้างสรรค์ให้จังหวัดพังงาให้เป็น "นางฟ้าแห่งอันดามัน" โดยพัฒนาจังหวัดพังงาสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น แต่ ยังคง ให้เป็น " พังงาเมืองแห่งความสุข สุขจังที่พังงา" เน้นการท่องเที่ยวที่ควบคู่กับการดูแลธรรมชาติไม่เน้นปริมาณท่องเที่ยวแต่เน้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่เข้ามาพักผ่อนและใช้ทรัพยากรของพื้นที่อย่างรู้คุณค่าเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest