" สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม"
 • 14 ม.ค. 2565

  กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรสจสอบอาคาร" รุ่นที่ ... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 14 ม.ค. 2565

  การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้แก่รองผู้... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 14 ม.ค. 2565

  การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้อ... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 14 ม.ค. 2565

  การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององคืกรปก... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 14 ม.ค. 2565

  ติดตามการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดิน... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 14 ม.ค. 2565

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 14 ม.ค. 2565

  การเปลียนแปลงชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทอ.รัตนบุรี) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.สุรินทร์ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000003
คน
icon
วันนี้
0000002
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000067
คน
icon
เดือนนี้
0003937
คน
icon
ปีนี้
0003937
คน
icon
ทั้งหมด
0591438
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest