" สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม"
 • 6 ก.ค. 2565

  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลฯ...

 • 6 ก.ค. 2565

  การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้อ...

 • 6 ก.ค. 2565

  การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้อ...

 • 6 ก.ค. 2565

  การสำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตรับผิดชอบขององค์ก...

 • 6 ก.ค. 2565

  การปรับอัตราเงินอุดหนุน

 • 5 ก.ค. 2565

  การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 5 ก.ค. 2565

  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนีย... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.สุรินทร์ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000012
คน
icon
วันนี้
0000049
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000049
คน
icon
เดือนนี้
0001748
คน
icon
ปีนี้
0053058
คน
icon
ทั้งหมด
0640559
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest