- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ต้น ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1 พ.ค. 2558)

-

ไฟล์แนบ :
ประกาศ1 001.pdf
ประกาศ2 001.pdf
ปปช.1 001.pdf
คุณ1 001.pdf
คุณ2 001.pdf
คุณ3 001.pdf
คุณ4 001.pdf
คุณ5 001.pdf