- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ เรื่องสอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ (1 พ.ค. 2558)

-

ไฟล์แนบ :
ประกาศสอบ 6 โครงการ58.pdf
ประกาศสอบ 6 โครงการ.pdf
ป.ป.ช.1.1(แยง).pdf
ป.ป.ช.1.2(แยง).pdf
ป.ป.ช.2.1(ทองมี).pdf
ป.ป.ช.2.1(เทเวศน์).pdf
ป.ป.ช.2.2 (ทองมี).pdf
ป.ป.ช.2.2(เทเวศน์).pdf
ป.ป.ช.3.1(ท่อเหลี่ยม).pdf
ป.ป.ช.3.2(ท่อเหลี่ยม).pdf
ป.ป.ช.4.1(สองห้อง).pdf
ป.ป.ช.4.2(สองห้อง).pdf
ป.ป.ช.7.1(อาคาร).pdf
ป.ป.ช.7.2(อาคาร).pdf