ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.ชาตรี มารอบ
ตำแหน่ง : ท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ
ที่อยู่ : --
โทรศัพท์ : -