ชื่อ : นายสมนึก ชัยศรี
ตำแหน่ง : ท้องถิ่นอำเภอรัตนบุรี
ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : -