ชื่อ : นางสาววนิภา ดำจันทร์
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ที่อยู่ : -
โทรศัพท์ : -