รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำงวด 9 ประจำปี 2560
07/07/2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่านรายเดือน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำงวด 8 ประจำปี 2560
13/06/2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำงวด 7 ประจำปี 2560
06/06/2560
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
26/04/2560
ขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
05/04/2560
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เจาะประเด็นการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุดและการสัมนาวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประจำปี 2560 "
17/01/2560
การดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
13/12/2559
จดหมายข่าว ธ.ก.ส. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
23/11/2559
จดหมายข่าวประจำเดือน พ.ย. 2559
23/11/2559
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการสุรินทร์เมือง Clean and Green ปี 2560
02/11/2559