โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เจาะประเด็นการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุดและการสัมนาวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประจำปี 2560 "
การดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
จดหมายข่าว ธ.ก.ส. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙