เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ขอเชิญเที่ยวงาน "สืบสานตำนานพันปี ปราสาทศีขรภูมิ" ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ขอเชิญเที่ยวงาน "สืบสานตำนานพันปี ปราสาทศีขรภูมิ" ประจำปี 2557