ติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าท้องถิ่น 2561  ป้ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัคร อถล.  สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การทุจริต การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ประชาสัมพันธ์บุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมและเพื่อประโยชน์สาธารณะเข้าร่วม  สตง.จ.สร.ย้ายที่ทำการใหม่ ติดต่อ-ประสานงาน-ส่งเอกสาร ได้ที่ชั้นล่างอาคารศูนย์แสดงสินค้า O-TOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้ต้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ระหว่างปรับปรุงข้อมูลสามารถ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดได้ที่ www.dla.go.th/province/srn   ยินดีต้อนสู่เวปไซต์ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โฉมใหม่ค่ะ