แสดงผลเป็นปฎิทิน
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2560
25/04/2560
นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
23/03/2560
พิธีถวายสักการะ วันท้องถิ่นไทยจังหวัดสุรินทร์
23/03/2560
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
07/02/2560
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.50 น. นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และคณะฯ ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
23/10/2559
นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และคณะฯ ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ (บันทึกเทป) ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
20/10/2559
นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลตั้งใจต้านยาเสพติด
07/10/2559
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมการประชุมจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 8/2559
30/08/2559
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
29/08/2559
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม สนง.สถ.จ.สุรินทร์
29/08/2559