ทถจ.สุรินทร์ ทำบุญตักบาตรและถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ 2558

ทถจ.สุรินทร์ ทำบุญตักบาตรและถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ