ขอให้ดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบเลือกตั้งท้องถิ่น

ขอให้ดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบเลือกตั้งท้องถิ่น

การดำเนินงานปีงบ๕๗